Galeria

Korony Pełnoceramiczne

Korony porcelanowe i korekta dziąseł

Licówki kompozytowe

Korony na impantach

Mosty pełnoceramiczne na Cerkonie